Duyurular

Hollanda Korsan Parti Türkçe Seçim Programı

Yazar: 14 Mart 2017 Yorum yok


Korsan Parti olarak kendi seçiminizi yaptığınızda hayatınızın daha iyi olduğuna inanıyoruz. Ayrıca devletin hayatınıza daha az müdahale etmesi gerektiğini ve büyük şirketlerin üzerinizde daha az nüfuz sahibi olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenlerle devlet ve şirketleri topluma karşı sorumlu tutarak ve vatandaşlara daha fazla söz hakkı tanıyarak onları kontrol edilebilir hale getirmeyi amaçlıyoruz. Bu konuyu düzenlemek için de Parlamentoya girmek istiyoruz.

Bu dosya, seçim programımızın daha kısa, Türkçe bir versiyonudur. Açık bir şekilde yazılmıştır. Böylece Hollandalı olmayan insanlar da Korsan Parti’nin planlarını okuyabilirler. Türkçe metin özünde Hollanda metninden farklıysa, Hollanda metni hakimdir.

Seçim programımızın tümünün (Hollanda Dili’ndeki haline) web sitemize bakabilirsiniz: programma.piratenpartij.nl

Bu İngilizce özetini bir PDF olarak okumayı tercih ederseniz, burada bulabilirsiniz.


Önemli Noktalar

İnsan Hakları
İnsan hakları, birbirimizle yaptığımız anlaşmalardır, böylece hepimiz iyi ve güvenli bir şekilde yaşıyoruz. Korsan Parti, diğer partilerin bu haklara daha az önem verdiğini görüyor. İnsan haklarının erimesi büyük bir sorundur.

İnsan haklarına örnek olarak, gizlilik ve konuşma özgürlüğü hakkınızdır. Korsan Parti, bu haklara önem veriyor çünkü gizlilik ve konuşma özgürlüğü sizin kim olduğunuz ve bu kişiliğinizle ne yapabileceğinizle alakalı haklardır ve bu bağlamda devlet her zaman ne yapacağınıza karar vermemelidir. Korsan Parti olarak bu hakların size ait olduğunu koruyacağımızı garanti ederiz. Devlet ve şirketlerin bu hakları dikkate alarak ve bu hakların çizdiği sorumlulukların bilincinde olarak hareket etmelidirler.

Korsan Parti herkesin eşit muamele gördüğünden ve başkalarındaki bilgilerinizin daha iyi korunacağını garanti eder. Bunun yanı sıra, polisler ve gizli servisler bireysel olarak kişileri araştırma hakkına sahip olmamalı ve düzenli bir şekilde kontrol edilmelidir.

Devlet: açık, şeffaf ve etkili
Korsan Parti, devletlerin sıradan insanlara çok fazla kural koyduğuna ve herkesin ne yaptığını çok fazla öğrenmek istediğini düşünüyor. Devletin, yönetimde açık olması gerekir. Bu şekilde, Korsan Parti olarak biz hükümeti kontrol ederken siz yaşamanızı daha iyi kontrol edebileceksiniz. Devletin varlık amacı, hepimize hizmet etmektir.

Muhbirler (yönetimle ilgili bir usulsüzlüğü iç ve dış kaynaklara duyuran kişi) devletin başarısızlıklarını göstermek isteyen insanlardır; bu sebeple devletler tarafından her zaman memnuniyetle karşılanmazlar. Devleti, hükümeti eleştirme araçlarının şu anda olduğundan daha iyi korunduğundan emin olmak istiyoruz, çünkü özellikle bu tarz vakalarda hükümetin ne yaptığını tam olarak bilmemiz gerekiyor.

Demokrasi ve vatandaşların etkisi
Demokrasi, isteklerimizi ve ihtiyaçlarımızı hep birlikte belirlememizi sağlar. Korsan Parti, herkesin demokrasiye katılmasını ve görüşlerini dahil edebilmesinin önemli olduğunu düşünüyor. Ne yapmamız gerektiğini çoğunlukla şirketler belirler; fakat bunlar bazen bizim gerçekte yapmak istediklerimizle çelişir.

Biz katılımcı bir demokrasi ve görüşlerimizi özgürce paylaşmak istiyoruz, bu paylaşımların zamanında olmasını ve referandum gibi sistemsel kararlar hakkında kararlar verildikten sonra değil. Bu nedenle, kararların Avrupa’nın uzak bir yerinde ya da Lahey’de değil, kendi çevrenize olabildiğinde yakında alınmasını sağlıyoruz.

Parlamentonun büyüklüğünü arttırmasını ve farklı görüşlere sahip insanların daha fazla söz sahibi olmasını istiyoruz. 16 yaşından itibaren herkesin oy vermesine ve yasaların tüm haklarımıza dayanak teşkil eden Anayasa’ya karşı kontrol edilmiş olmasına gerek duyuyoruz.

Bilgi özgürlüğü
Herkesin bilgi sahibi olabilmesi ve bilgiye ulaşımı önemlidir. Bu sebeple Korsan Parti, bilgi alışverişini kolaylaştıracaktır. Bu şekilde hepimiz birbirimizden öğrenebilir ve daha iyi gelişebiliriz. Bilgi paylaşımı, müzik ve kitap gibi kültür araçları için de geçerlidir. Bu tarz kültür araçlarını da birbirimizle paylaşmak için daha fazla alan olmalı. Bu bağlamda, telif hakkı yasalarını, büyük şirketleri değil yaratıcıyı koruyacak şekilde değiştireceğiz.

Patentler mucitleri, başkalarının fikrinizi kullanmasını önlemek için korumak içindir. Bugün, patentler ağırlıklı olarak başkalarının güzel ürünler oluşturmasını engellemek için kullanılmaktadır. İşte bu yüzden patent sisteminde reform yapacağız.

Bilgi özgürlüğü ve basın özgürlüğü, etrafta olan biten her şey hakkında bilgilendirileceğimizi belirtmektedir. Herkes kamusal medyaya erişme ve kamu parasıyla oluşturulan video ve ses materyallerini yeniden kullanma hakkına sahiptir, bu nedenle basının özgürlüğünü sağlamalıyız.

Temalar

Adalet
Son yıllarda yatırımlar “sokaklarda daha fazla polis” e yönlendirildi. Caddede daha fazla polisin görünürlüğü, fazladan bir güvenlik duygusuna katkıda bulunuyor. Korsan Parti, suçluların yakalanma ihtimalini artırabilmek için çevrimiçi ve çevrimdışı olmak üzere daha fazla cezai soruşturma yapmaya ve cezai soruşturmalara daha fazla yatırım yapmaya da devam edecek.

Korsan Parti, polise daha fazla destek sağlayarak memurların çalışmalarını yapmalarını ve idari işlere daha az zaman ayırmalarını sağlayacak. Ayrıca, bir şeyler ters gittiğinde, insanların mahkemeye gitmesinin daha kolay olması üzerine de çalışmalar yapacak.

Marihuana kullanımı
Marihuana ile olan savaş çok ileri gitti. Korsan Parti, marihuananın artık ceza hukuku kapsamına girmesini önleyecek. Üretimini ve satışını yasaklamak yerine kontrol altına aldığımızda, polisleri daha serbest bırakmış ve daha önemli vakalara vakit ayırmalarına izin vermiş oluyoruz.

Marihuana kullanımını takiben ortaya çıkan sorunlar, kanun koyucuyla ilgili değil sağlık ile ilgilidir. Aynı şey alkol ve tütün ürünleri için de geçerlidir. Ayrıca marihuananın sağlık hizmetlerinde kullanımı konusunda da olumlu etkileri konusunda daha fazla araştırma yapmasını istiyoruz.

Sağlık hizmeti
Sağlık bakımı ile ilgili olarak, sağlığınızın ve kendi seçeceğiniz bakımın yol gösterici olması gerekir. Dolayısıyla, Korsan Parti tenzili muafiyeti (Hasarın belli bir miktarının sigortalı tarafından yüklenilmesini ifade eder. Bu miktar sigorta bedelinin veya hasarın belli bir yüzdesi veya maktu bir bedel olabilir) ortadan kaldıracaktır. Tenzili muafiyeti, hastalanma cezası olarak görüyoruz ve bu böyle olmamalı. İlaçların geliştirilmesi, şirketler yerine üniversiteler tarafından yapılmalıdır. Şirketler kendi ilaçlarını geliştirmek isterse, üniversitelerle işbirliği yapabilirler.

Sağlık hizmetlerinde, verilerinizin iyi korunması önemlidir; kimsenin izniniz olmadan bunlara erişmesi mümkün olmamalıdır. Ayrıca, asıl amaçları para kazanmak olan sağlık sigortası şirketleri yerine bir Ulusal Sağlık Hizmeti Fonu istiyoruz.

Eğitim
Korsan Parti olarak, herkesin eğitim hakkına sahip olduğuna ve bunun toplumumuzun temelini oluşturduğuna inanıyoruz. Toplumumuz sürekli değişiyor, bu nedenle eğitime daha eşit şartlar altında ve daha ileri bir yaşta kolayca erişebilmelisiniz. Herkes, eğitim sistemine dahil olmadan önce üstesinden gelebilecekleri eğitim seviyesine kadar büyüme fırsatına sahip olmalıdır.

Öğretmenlerin ağırlıklı olarak öğretimle ilgilenebilmesi için yönetimle daha az meşgul olmalarını sağlayacağız. Ayrıca, çocuklar okulda geleceğe daha iyi hazırlanmalıdır. Bu amaçla bilgi iletişim teknolojileri (BİT) ve İngilizce ilkokulda öğretilmeye başlanmalıdır.
Öğretme ve öğrenme materyalleri mümkün olduğunca özgür ve çevrimiçi olarak erişilebilir olmalıdır. Okullar engelli çocuklar tarafından erişilebilir olmalıdır. Devlet, daha iyi araştırma yapmak için üniversitelere daha fazla bütçe ayırmalıdır.

Araba ve toplu taşıma araçları
Korsan Parti, kirlilikleri otomobillerle azaltmak için toplu taşıma araçlarında daha fazla para harcamak istiyor. Elektrikli otomobiller için daha fazla şarj istasyonu sağlanmalıdır. Gelecekte giderek daha fazla otomobil otomatik pilota sahip olacağı için yollara daha az ihtiyaç olacak. Bu nedenle, kısa vadede yalnızca gerçek bir zorunluluk olduğunda yeni yollara yatırım yapacağız. Bunlara ek olarak, hem toplu taşımada hem de araba ile anonim olarak seyahat etmenin her zaman mümkün olmasını sağlamak istiyoruz.

Sürdürülebilirlik
Gaz ve yağ gibi yakıtlar tükeniyor. Bu sebeple Korsan Parti, enerjimizi üretme şeklimizi değiştirmek istiyor. Bireylerin ve enerji şirketlerinin rüzgar türbinleri ve güneş panelleri ve diğer yeşil enerji türlerinden elektrik üretmeleri sağlanacaktır. Enerjiyi depolamak ve gerektiğinde kullanabilmek istiyoruz.

Buna ek olarak, Korsan Parti olarak, diğer ülkelerden ithal etmek yerine yerel olarak daha fazla yiyecek üretmemiz gerektiğini savunuyoruz. Ayrıca gıda israfını önleme girişimlerini destekliyoruz.

Dijital altyapı bölümü
Bilgisayarlar artık her yerdeler ve toplumumuzun bir parçası haline geldiler. Ancak mevcut hükümetle, hala çok geride kalıyoruz. Bunu düzeltmek için Korsan Parti bir Dijital Altyapı Bakanlığı (BİT) öneriyor.

Bu bakanlık, önemli BİT projelerini diğer bakanlıklarla birlikte yönlendirecek ve yönetecektir. Bu bakanlık, kamu sektöründe ve iş yerlerinde özel bilgilerimizin ve dijital vatandaşlık haklarını korunması ile ilgili konuları çalışmakla yükümlü olacaktır.

Ekonomi, para ve bankacılık
Bir bankacılık krizinin daha yaşanmaması çok önemlidir. Korsan Parti olarak, bankaların çok büyük olmasını önlemek ve borçlanma ve ödeme işlemlerinin ilişiğini kesmek istiyoruz.

Buna ek olarak, Korsan Parti serbest meslek sahiplerine daha fazla özgürlük sağlayacak ve onlara gizlilik haklarını daha iyi koruma teklifinde bulunacak. Bu, KOBİ’lere ve serbest meslek sahiplerine işlerinde daha fazla fırsat imkânı sağlıyor. Herkes, emekli aylıklarını nerede ve nasıl kullanacağını kendisi seçebilir olmalı.

Korsan Parti olarak, temel bir vatandaşlık geliri fikri hakkında araştırma yapacak ve uygun bir sistem bulunduğunda temel bir vatandaşlık geliri sistemini adım adım uygun olduğunda, temel geliri aşama aşama tanıtmak ve uygulamak istiyoruz. Bu aynı zamanda emekli maaşının da yerine geçecektir. İsteyen herkes için uygun fiyatlı konut imkanı mevcut olmalıdır. Konut dernekleri de bunun farkına varmalıdır. Konut kredisi faizleri, yalnızca ev değerinin milyonda birine kadar düşülebilir ve daha sonra yavaş yavaş azaltılmalıdır.

Uluslararası
Avrupa ülkelerinin birbirleriyle yaptıkları iş birliğinin önemi büyük olmakla birlikte Avrupa Birliği’nin (AB) önemli kusurları var. Bu sebeple Korsan Parti AB’nin daha şeffaf ve demokratik olmasını istiyor. Halkın katılımı daha fazla olmalıdır ve AB’nin neyi nasıl yaptığı açık olmalıdır.

TTIP (Trans-Atlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı Anlaşması), CETA (Kapsamlı Ekonomik ve Ticaret Anlaşması) ve TİSA (Hizmet Ticareti Anlaşması) gibi diğer ülkelerle yapılan ticaret anlaşmaları demokratik biçimde kurulmamıştır. Amaçları esas olarak sıradan vatandaşların haklarının ihlali ve çevresel zarar pahasına büyük şirketlere yardım etmektir. Bu nedenle derhal bunu durdurmak istiyoruz ve yerine gerçekten şeffaf olan alternatiflerini sunmak istiyoruz. Yeniden yapacağımız uluslararası sözleşmelerin önceliklerini ise herkese adil ticaret hakkı, insanların ve çevrenin korunması, insan hakları ve bilgi özgürlüğü oluşturacaktır.

Savunma
Korsan Parti, dijital güvenliğe büyük yatırım yapacak. Bu, Dijital Altyapı Bakanlığı ile iş birliği içinde yapılabilir. Biz insanların dahil olmadığı, sadece robotların kararlar aldığı alanlar oluşturmak istemiyoruz. Korsan Parti, ülkelerin dijital silahlar geliştirmeyeceğine dair taahhütte bulunduğu bir anlaşma yapmak istiyor.

Korsan Parti, diğer ülkelere saldırdığımız askeri görevleri desteklemeyecektir. Savunma Bakanlığının tek amacı savunma amaçlıdır, bu nedenle savunma bütçesinin saldırma amacıyla artırılması gerekmez.

Kalkınma yardımı
Dünyadaki tüm insanlar yaşamak için eşit fırsatlara sahip olmalıdır. Bu nedenle, kalkınma, gelişmekte olan ülkelerdeki insanların yardıma bağımlı kılınmasından ziyade güçlendirilmesine yönelik olmalıdır.

Korsan Parti, gelişmekte olan ülkelerle bilgi ve uzmanlık paylaşmak istiyor, böylece kendilerini harekete geçirme fırsatı bulacaklarına ve başka ülkelere bağımlı kalmak zorunda kalmayacaklarına inanıyor.

Mülteciler
Korsan Parti, insanların ülkelerinden kaçmalarının asıl sebepleriyle mücadele edecek ve zorunlu göç devam ettiğinde ise kaçmak zorunda kalanların haklarını korumak istiyor. Mülteciler ihtiyacı olan insanlardır ve bu nedenle yardımlarımızı hak ediyorlar. Bu nedenle mülteciler için durum daha hızlı bir şekilde anlaşılır olmalıdır.

Mültecilerin bakımı bölgesel katılım ile küçük ölçeklerde ve mültecilerin mümkün olan en kısa sürede kendilerine bakabilir duruma gelmeleri amacı göz önünde bulundurularak yapılmalıdır.